Column

Column René ten Bos: Montiglio

“De enige ware taal om tot God en over God te spreken is stilte.” Deze zin haal ik uit Silence in the Land of Logos, een prachtig boek uit 2000 van de Amerikaanse classica Silvia Montiglio. Dit boek gaat over de rol die stilte speelt in het oude Griekenland, het land waarin het belang van het woord (logos), zoals de titel aangeeft, onbetwistbaar is. De oude Griekse goden, schijft Montiglio, zijn z... »

Column René ten Bos: Sommer

“We vinden het vanzelfsprekend dat er boeken zijn waarin grottekeningen staan afgebeeld. Maar zou de auteur van zo’n boek niet eerder moeten zeggen: ‘Het spijt me, maar afbeeldingen van deze grottekeningen kan ik op deze pagina’s niet leveren, omdat de wanden waarop deze tekeningen zich bevinden zo krom zijn?’ Waarom zegt hij dat niet? Waarom blijft hij niet beeldabstinent?” Dit citaat is afkomsti... »

Para-doxale column: Wetz

“We weten niet wie we zijn als we weten dat we uit ‘zes voet van een bepaalde moleculaire volgorde van koolstof-, waterstof-, zuurstof-, stikstof- en fosforatomen’ bestaan, zoals een Nobelprijswinnaar destijds de mens definieerde.” Dit citaat is afkomstig van Franz Jozef Wetz en staat in zijn boek Die Gleichgültigkeit der Welt (De onverschilligheid van de wereld, 1994). Wetz, geboren in 1958, is e... »

Column René ten Bos: de hardheid van Spengler

In 1935, in een periode toen Duitsland steeds verder wegzakte in het nationaal-socialistische moeras, schreef de beroemde historicus Johan Huizinga de volgende regels: “Thans is het besef van midden in een hevige en met ondergang dreigende cultuurcrisis te leven tot in breede lagen doorgedrongen. Spenglers Untergang des Abendlandes is voor talloozen in de geheele wereld het alarmsein geweest. Dit ... »

Column René ten Bos: Marsman

“De woorden die we kiezen voor de wereld om ons heen, gaan geen enkele noodzakelijke verbinding aan met de dingen die ze proberen te beschrijven.” – Lieke Marsman Het citaat komt uit een roman van Lieke Marsman (geb. 1990) met de titel Het tegenovergestelde van de mens. Marsman was al bekend als zeer getalenteerde dichteres. Lees haar ‘Man met hoed’. Nu ligt er een roman. Nou ja, een roman. ... »

Pagina 2 van 41234