Adverteren

Heb u een filosofisch boek of evenement te promoten, dan moet u bij de Internationale School voor Wijsbegeerte zijn. De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) verzorgt al bijna honderd jaar filosofiecursussen. In die jaren heeft de ISVW een goede naam en een stevig netwerk opgebouwd. Via verschillende promotiekanalen wordt een grote doelgroep bereikt die niet alleen geïnteresseerd is in filosofie, maar ook geld uitgeeft aan filosofische boeken en cursussen.
De ISVW richt zich in het algemeen op het bevorderen van de filosofie. Dit gebeurt op non-profit basis: de winst die gemaakt wordt, investeren we weer in filosofische activiteiten. Vanuit die missie draagt de ISVW bij aan de promotie van de filosofie in Nederland. Hieronder volgt een profiel van de ISVW en het tijdschrift iFilosofie, en een overzicht van de tarieven en mogelijkheden waarop de ISVW kan helpen bij het promoten van filosofische evenementen en boeken.

Cursusinstituut

Het cursusinstituut van de ISVW is gevestigd op het Landgoed ISVW in de bossen aan de rand van Amersfoort. Door het hele jaar worden er cursussen, lezingen en opleidingen aangeboden, doorgaans in nauwe samenwerking met universiteiten en vooraanstaande maatschappelijke instellingen. Geregeld spreken internationale topfilosofen bij de ISVW, zoals Martha Nussbaum en Peter Sloterdijk.

Cursussen
In de cursussen wordt vaak een nadruk gelegd op de praktische aspecten van filosofie. Hiermee maakt de ISVW filosofie toegankelijk voor een breed publiek. De praktische toepassing van filosofie leeft in Nederland. Dit blijkt uit de sterke groei van het aantal ISVW-cursisten.

Basisopleidingen
De basisopleidingen van de ISVW zijn geschikt voor een ieder die geïnteresseerd is in de praktische kanten van de filosofie. De basisopleidingen bieden een gedegen inleiding op en overzicht van een filosofisch thema, terwijl u geniet van een verblijf op het Landgoed ISVW.

Beroepsopleidingen
De ISVW-beroepsopleidingen zijn bedoeld voor professionals die hun werk willen verdiepen met filosofie. De beroepsopleidingen zijn gericht op het verwerven van praktische vaardigheden die in een huidige baan toegepast kunnen worden of een opening bieden tot een nieuwe baan, bijvoorbeeld als filosofisch practicus of sokratisch gespreksleider. De cursussen en opleidingen zijn van academisch niveau en geaccrediteerd door o.a. het CEDEO en de NRTO.

iFilosofie

iFilosofie is een vernieuwend digitaal tijdschrift dat filosofie presenteert in de mooiste video’s, teksten en audiofragmenten. In iFilosofie wordt maandelijks het beste uit de filosofie naar voren gebracht. iFilosofie biedt een aantal mogelijkheden om boeken en filosofische activiteiten op een vernieuwende manier te presenteren. Via tekst, afbeeldingen en video’s kan doorgelinkt worden naar bijvoorbeeld een product in uw webwinkel.

Rubrieken
In iFilosofie staan recente filosofieboeken en filosofiecursussen centraal. Terugkerende onderdelen in iFilosofie zijn uiteraard geschreven recensies en video-interviews met auteurs. Daarnaast bevat het tijdschrift columns, voorpublicaties, historische lezingen, eventverslagen en een agenda. Ook lichten we per editie een aantal filosofie boeken uit, die worden gerecenseerd of in een video besproken. De rubriek ‘Signalement’ geeft een overzicht van de beste nieuw verschenen filosofie boeken.

Downloaden
iFilosofie is te downloaden als iBook en als PDF via www.ifilosofie.nl. Daarnaast verschijnt het iBook in de iBooks-app die standaard op iedere iPad geïnstalleerd is. In de iBooks winkel zoeken op ‘filosofie’ volstaat om de edities van iFilosofie bovenaan in de winkel te vinden. Verder zijn zowel de iBook als PDF-bestanden te delen op de reguliere manieren om (grote) bestanden te delen.

Doelgroep
iFilosofie richt zich op een breed publiek. Het ontsluit filosofie voor een groot publiek – in lijn met de missie van de ISVW. De lezers zijn in eerste instantie de cursisten van de ISVW. ISVW-cursisten zijn doorgaans hoogopgeleid en hebben eerder geïnvesteerd in filosofieboeken en opleidingen.

Digitaal
iFilosofie maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden die het digitale format geeft. Korte videofragmenten, audio-opnames en pop-ups kunnen in het bestand opgenomen worden. Langere teksten worden in een frame met scroll-functie gezet, zodat de pagina’s er rustig uitzien. Verder kan er gelinkt worden naar websites, video-opnames en andere bestanden op internet.

iFilosofie special

iFilosofie maakt ook thema uitgaven. Video-opnames en teksten kunnen, bij wijze van special, verwerkt worden in het format van iFilosofie. Concreet betekent dit een interactief digitaal bestand met links naar video- en audiofragmenten, beeldverhalen en korte, inleidende teksten. Het maken van een special is mogelijk in samenspraak met de redactie.

Boekpromotie
De ISVW registreert filosofische bijeenkomsten, zoals een congres of een Sokratisch gesprek. Het maken van een opname kan zowel bij de ISVW, als op
locatie. De ISVW is toegerust met een video- en audio-opnamesysteem en belichting.
Onder een opname verstaan we:
• Videoregistratie (3 tot 5 uur opnemen)
• Monteren, afwerken en verzenden
• Een ronde feedback en correcties
• Verzenden definitieve videobestanden

Adverteren bij de ISVW

Bereik een doelgroep die aantoonbaar in filosofie is geïnteresseerd, via:
• Boekcover en flaptekst: € 250,-
• Voorpublicatie: € 250,-
• Video-presentatie van een boek middels een video van ±15 min. met een losse videoteaser van 1 min: € 500,-. (indien opnames worden gemaakt op een andere locatie: € 750,- (ex. reiskosten).)
• Advertenties in de ISVW-nieuwsbrief vanaf € 900,-
• Video-registratie van een evenement vanaf € 1.000,-
• Speciale uitgave van iFilosofie vanaf € 5.000,-

 

Videoregistratie
Registratie bij de ISVW

Aantal Per opname Totaal
1 € 1.000,- € 1.000,-
5 € 800,- € 4.000,-
10 € 600,- € 6.000,-

Aantal Per opname Totaal
1 € 1.500,- € 1.500,-
5 € 1.300,- € 6.500,-
10 € 1.000,- € 10.000,-
Registratie op locatie (ex. reiskosten)

 

Boekpresentatie bij de ISVW
Boekpresentaties bij de ISVW worden gehouden op het Landgoed ISVW aan de rand van Amersfoort. Zie www.landgoedisvw.nl Boekpresentaties zijn inclusief borrel, videoregistratie en opname in i-Filosofie. De datum wordt vastgesteld in overleg. Het evenement kan worden opgenomen in het programma van de ISVW.
Via de marketingkanalen van de ISVW – de website, de krant en de nieuwsbrief – kan vervolgens een grote groep geïnteresseerden uitgenodigd worden.
• Boekpresentatie: € 500,- + € 12,- pp

Advertentie ISVW-programmagids
De ISVW-programmagids is een gedrukt tijdschrift die 2 maal per jaar verschijnt. De ISVW verzendt deze gids naar 17.500 geïnteresseerden. Daarnaast wordt de gids bijgesloten bij relevante tijdschriften (doorgaans Filosofie Magazine en de Groene Amsterdammer).

Advertenties
Formaat Hoogte x breedte Prijs
1/1 pagina 395 mm x 260 mm € 4.500,- per plaatsing
1/2 pagina 185 mm x 260mm € 2.500,- per plaatsing
1/4 pagina 185 mm x 120mm € 1.350,- per plaatsing
Insert bij ISVW-programmagids
Leaflet: 2 pagina’s op A5-formaat: € 4.500,-

Advertentie in nieuwsbrieven
De ISVW verzendt twee nieuwsbrieven, een nieuwsbrief voor cursisten en contacten van de ISVW, en een niewsbrief voor iFilosofie. Beide nieuwsbrieven zijn populair en worden vaak geopend. In beide nieuwsbrieven kan geadverteerd worden door een horizontale banner.

iFilosofie nieuwsbrief
Banner: € 900
Abonnees 6000; opens ~50%; clicks ~20%

ISVW nieuwsbrief
Banner: € 1.800,-
Abonnees: 5500; opens 43%, clicks 12%

Contactgegevens
Internationale School voor Wijsbegeerte
Dodeweg 8
3832 RD, Leusden
ifilosofie@isvw.nl

NB: alle genoemde tarieven gelden tot de zomer van 2016