iFilosofie #33 >>

Download hier de iFilosofie #33 PDF of het iFilosofie #33 iBook van het volledige tijdschrift. Doorklikken naar elk van de artikelen in dit nummer kan hieronder.

Para-doxale column: de hardheid van Spengler >>
De Denker des Vaderlands duikt in de verleidelijke hardheid van Spenglers denken

Ambigu ondergaan >>
Mark Wildschut bepleit verinnerlijking van ambiguïteit

Spengler: een filosoof van ijzer >>
Florian Jacobs en de onzin van Spengler

Spenglers racisme en het nationaalpopulisme >>
Willem Schinkel tracht Spengler van zijn gebruik onder reactionairen te bevrijden 

Niet het einde van de wereld, maar wel van jou >>
Hedendaagse ondergangsprofetiën verzameld door Chris Rutenfrans

De actualiteit van de ondergang >>
Arnold Heumakers bespeurt niet één, maar twee zielen in de borst van het Avondland

De Spenglerervaring >>
Een verslag van de virtuele Spenglerervaring

Wiskunde: een cultuurfenomeen? >>
Emanuel Rutten over wiskunde als cultuurfenomeen