BIOGRAFIE RENÉ GUDE

0 Flares 0 Flares ×

iFilosofie #Gude

ISVW-iFilosofie #Gude - RenéGude portret-5Biografie

René Gude is op 2 maart 1957 geboren in Surabaya (Indonesië). Hij studeerde sociale geografie (kandidaatsexamen) en filosofie (doctoraalexamen) in Amsterdam en Utrecht. In 1994 werd hij hoofdredacteur en later ook uitgever van het tijdschrift Filosofie Magazine. Tot 2001 was hij een van de drijvende krachten achter dit tijdschrift, waarvoor hij talloze columns, essays en interviews schreef.

Als hoofdredacteur ijverde René Gude succesvol voor de invoering van filosofie als examenvak in het voort- gezet onderwijs. Het tijdschrift maakte onder zijn leiding een sterke groei door en ontwikkelde zich tot het belangrijkste medium voor een nieuwe generatie, prak- tisch ingestelde filosofen. Na zijn hoofdredacteurschap was René Gude enige tijd uitgever bij Veen Magazines, waar hij nauw betrokken raakte bij de fusiebesprekingen die leidden tot de totstandkoming van het uitgeversbedrijf NDC/VBK.

In 2002 trad René Gude aan als directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Onder zijn regie groeide deze instelling uit tot een bloeiend centrum van de praktische filosofie. Er verrees een nieuw hotel op het landgoed bij de School en het aantal opleidingen werd sterk uitgebreid. Hij bond tevens het Nederlands Gesprek Centrum, waarvan hij medebestuurder is, aan de ISVW. Zelf verzorgde hij cursussen en opleidingen bij de ISVW, het instituut waarvan hij ‘Ambassadeur voor het leven’ was.

René Gude was ook regelmatig te vinden op andere filosofische podia. Zo begeleidde hij in 2009 de Paleislezing met de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en was hij in 2012 een van de hoofdsprekers op Lowlands. Nu werd hij bekend bij het grote publiek. Vanaf 2013 trad hij regelmatig op voor radio en televisie, onder meer in de programma’s ‘Brands met boeken’, ‘De Wereld Draait Door’ en ’24 uur met Theo Maassen’.

René Gude publiceerde regelmatig in dagblad Trouw, waar hij deel uitmaakte van het Filosofisch Elftal. Ook in NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer en De Standaard trof men regelmatig artikelen van zijn hand. Hij schreef meerdere filosofieboeken en publiceerde samen met Daan Rovers een audioboek over de Geschiedenis van de filosofie.

Bibliografie

Naast artikelen in Filosofie Magazine, Trouw (Lid van het Filosofisch Elftal), NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer verschenen van zijn hand de volgende boeken:
2001: De morele staat van Nederland, met Christien Brinkgreve (red.), Amsterdam University Press.
2004: Grote denkers over verdriet en troost, Uitgeverij Contact.
2006: Leven in de risicosamenleving,Hans Boutelier, René Gude e.a. (red.), uitg. Amsterdam University Press.
2010: Geschiedenis van de filosofie, 5-CD-box met boek (uitg. Luisterwijs / Veen Magazines)
2010: Kleine geschiedenis van de filosofie, René Gude en Daan Roovers, uitgeverij Veen Magazines.
2012: …En denken! Bildung voor leraren. Gerard van Stralen en René Gude (red.), ISVW-uitgevers
2013: Kleine geschiedenis van de filosofie met MP3, René Gude en Daan Roovers, Uitgeverij Veen Media
2015: Door het beeld – door het woord, Peter Henk Steenhuis en René Gude, ISVW uitgevers

Tevens leverde René Gude bijdragen aan:
2000: Inleiding in René Descartes & Elisabeth van de Palts; Briefwisseling, Uitgeverij Wereldbibliotheek.
2006: Herman Vuijsje: Met of zonder God; de onmisbaarheid van religie, Uitgeverij Ten Have.
2008: Suzanne Rethans: Daarom! En andere diepzinnige antwoorden op kindervragen, Uitgeverij Snor.
2014: Veerle Pasmans: Pioniers in de praktische filosofie, ISVW Uitgevers.

Interviewboeken van René Gude
2013: Wilma de Rek: Stand-up filosoof; de antwoorden van René Gude, ISVW uitgevers.
2014: Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het. Wim Brands in gesprek met René Gude, ISVW uitgevers

 

Opleidingen

1976: VWO voltooid
1979: Kandidaats Sociale Geografie
1990: Doctoraal Wijsbegeerte

Werkbetrekkingen

1990-1994: Eigenaar Firma Spandiensten, groothandel in voegafdichtselprofielen
1994-1995: Salesmedewerker Filosofie Magazine
1995-2001: Hoofdredacteur Filosofie Magazine
2001-2002: Fusiebegeleider bij Veen, Bosch en Keuning (VBK)
2002-2013: Directeur Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)
2013-2015: Denker des Vaderlands en Ambassadeur van de ISVW

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Related Posts

Para-doxale column René ten Bos: Kant

Para-doxale column: Lovecraft

Ambachtelijk zingeven werk verzetten

Zin maken in werk: interview met Henk Steenhuis

Para-doxale column: Sloterdijk

Reageer