Recensie

Husserl roept op tot actie

‘Het komt me voor dat ik, de vermeende reactionair, veel radicaler en revolutionairder ben dan de mensen die zich tegenwoordig verbaal zo radicaal voordoen.’ – Edmund Husserl Tekst: Dennis de Gruijter Edmund Husserl zit ondanks zijn naamsbekendheid al lange tijd in de marges van de Europese filosofie. Hij kreeg de reputatie van een belangrijke, maar ook enigszins naïeve denker wiens werk doo... »

Een betondicht gesprek

In 2017 kwam Zygmunt Bauman te overlijden, één van de belangrijkste en invloedrijkste sociologen van onze tijd. Hij schreef in zijn laatste jaren over een vloeibare generatie en kon er niets anders dan pessimistisch over zijn. Onze generatie is vluchtig. Niet alleen onze gesprekken, maar ook ons doen, denken en ons zijn. We leven vloeibaar als olie door het leven heen, om maar nergens aan vast te ... »

Van sabbat naar lang leve de vliegtuigmodus

Schrijver, spreker, blogger, en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’ Alain Verheij (1989) gelooft dat niet alleen christenen, maar álle mensen geïnspireerd kunnen raken door de eeuwenoude verhalenbundel die ‘de Bijbel’ heet. Mij heeft hij overtuigd. In God en ik – Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel gaat Verheij op zoek naar de hedendaagse relevantie van de verhalen van G... »

Lesgeven doet ertoe!

‘Onderwijsfilosoof’ Gert Biesta heeft weer een nieuw boek gepubliceerd, het vierde deel van wat ooit begon als een trilogie (en wellicht komen er in de toekomst nog meer delen bij). Dit keer gaat het over lesgeven en leraren. Het boek stelt – net als Biesta’s vorige studies – beslist hoge eisen aan de lezer, maar het geeft veel te denken en resoneert lang na. Tekst: Rogier van der Wal ... »

Reserves bij Pinkers lofprijzingen

Hoe staat het ervoor met onze wereldbeschaving? Is het vijf voor twaalf, of zelfs al later, zoals sommige onheilsprofeten ons willen doen geloven? Bij Steven Pinker in elk geval niet. Die roeit moedig tegen de donkere stromen op. Dat deed hij al met zijn boek Ons betere ik, waarin hij met behulp van een keur aan statistisch materiaal betoogde dat de oorlogszuchtigheid in de wereld in de loop van d... »

Pagina 3 van 2412345»