Lezing

Ik stuntel dus ik ben: De filosofie van René Gude

‘Is het niet tijd om onze stuntelende natuur te omarmen en “Ik stuntel, dus ik ben” als uitgangspunt te nemen voor een nieuw mensbeeld?’ Aldus luidt de website van de Maand van de Filosofie. ‘Ik stuntel, dus ik ben’, dat verwijst naar Descartes’ beroemde uitspraak Ego cogito, ergo sum, die we in die vorm aantreffen in het werk Principia philosophiae (Beginselen van de wijsbegeerte) uit 1644. Ik de... »

COMENIUSLEZING 2014 VAN STEMMING NAAR BESTEMMING

Van stemming naar bestemming; zingeving als ambacht Comeniuslezing 2014 door René Gude iFilosofie #Gude René Gude verzorgde de Comeniuslezing 2014 onder de titel: Van stemming naar bestemming; zingeving als ambacht. In zijn ogen lijdt Nederland aan stemmingswisselingen. Het nationale humeur slaat met regelmaat om van ‘onzeker en woedend’ naar ‘tevreden en vol vertrouwen’ en weer terug. Nederlander... »

OVER BILDUNGSAGORA / … EN DENKEN

…En Denken! Bildung voor leraren Gerard van Stralen & René Gude (red) iFilosofie #Gude Het bildungsagoramodel kan worden ingezet als nulmeting voor maatschappelijke activiteiten, niet als een situatie om vanuit nostalgie naar terug te streven, maar om na een korte terugblik vanuit te vertrekken, met de blik vooruit. Het model is nadrukkelijk geen metafoor voor een samenleving, het is een... »

RAMON GUERRERO / VERTOOG OVER SEX

ISVW Foucault-dag 28 juni 2014 iFilosofie #8 Columnist Ramon Guerrero is docent filosofie aan een zelfstandig Gymnasium en doceert Medische Ethiek aan de Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Naast zijn werk als docent schrijft hij al jaren filosofische fantasy en is recentelijk zijn debuut gepubliceerd. Hieronder de videoregistratie van zijn voordracht Vertoog over sex tijdens de ISVW Foucautdag.... »

ISVW FOUCAULT-DAG 2014

ISVW Foucault-dag iFilosofie #8 Op zaterdag 28 juni organiseerde de ISVW een Foucault-dag. Machiel Karskens, emeritus hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen, opende de dag met zijn betoog dat na de uitgave van zijn verzameld werk en speciaal van zijn colleges Foucault is veranderd tot een verzet-, verander- en durf-filosoof voor wie het gaat om de waarhei... »

Pagina 1 van 212