Archiven juli 2014 - iFilosofie

RAMON GUERRERO / VERTOOG OVER SEX

ISVW Foucault-dag 28 juni 2014 iFilosofie #8 Columnist Ramon Guerrero is docent filosofie aan een zelfstandig Gymnasium en doceert Medische Ethiek aan de Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Naast zijn werk als docent schrijft hij al jaren filosofische fantasy en is recentelijk zijn debuut gepubliceerd. Hieronder de videoregistratie van zijn voordracht Vertoog over sex tijdens de ISVW Foucautdag.... »

LEVEN EN WERKEN VAN MICHEL FOUCAULT

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Erno Eskens De Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) behoort tot de grote denkers van de twintigste eeuw. Hij brak door met Les mots et les choses (1966), een boek waarin hij het ‘einde van de mens’ aankondigt. Daarbij denkt hij niet aan de fysieke ondergang van de mensheid, maar op het teloorgaan van een mensopvading. Sinds Immanuel Kant str... »

ISVW FOUCAULT-DAG 2014

ISVW Foucault-dag iFilosofie #8 Op zaterdag 28 juni organiseerde de ISVW een Foucault-dag. Machiel Karskens, emeritus hoogleraar sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen, opende de dag met zijn betoog dat na de uitgave van zijn verzameld werk en speciaal van zijn colleges Foucault is veranderd tot een verzet-, verander- en durf-filosoof voor wie het gaat om de waarhei... »

HET GROTE CHOMSKY – FOUCAULT DEBAT REVISITED

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Erno Eskens Het Chomsky – Foucault televisiedebat (november 1971), in uitgeschreven vorm sinds 1974 bekend als ‘Over de menselijke natuur: rechtvaardigheid contra macht’ staat sinds 2012 compleet op DVD en op YouTube. Het debat brengt ook vandaag nog veel te weeg onder filosofen. Het is exemplarisch voor de strijd tussen twee grote stromingen in de... »

HET CHOMSKY – FOUCAULT DEBAT OVER MENSELIJKE NATUUR EN RECHTVAARDIGHEID

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Machiel Karsksens Het Chomsky – Foucault televisiedebat (november 1971, in uitgeschreven vorm sinds 1974 bekend als ‘Over de menselijke natuur: rechtvaardigheid contra macht’ [Human Nature: Justice versus Power]) staat sinds 2012 compleet op DVD en op YouTube. Machiel Karskens, Foucaultkenner en emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de Radbou... »

Pagina 1 van 41234