Archiven juli 2014 - Pagina 2 van 4 - iFilosofie

TON DERKSEN – DE ZAAK BAYBASIN, VERKNIPT BEWIJS

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Paul Troost We zijn geneigd justitiële vonnissen zonder meer als juist te accepteren. De rechtsgang staat boven twijfel, Vrouwe Justitia is onfeilbaar. Maar steeds vaker wordt de gerechtelijke macht op dwalingen betrapt, of zijn er op zijn minst twijfels over de gang van zaken en het vonnis. Het meest bekend is misschien wel de zaak Lucia de B., de... »

REIN GERRITSEN – EX-GEDETINEERDE VAN DE HOOP

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Paul Troost Voorafgaand aan de filmopnames voor i-Filosofie met Rein Gerritsen volgde ik een gesprek van Rein met gedetineerden in de penitentiaire Instelling in Arnhem-Zuid. Een gezelschap van achttien mannen luisterde aandachtig naar wat hij zo’n dertig jaar geleden met zijn criminele ‘familie’ in en rond Leeuwarden had meegemaakt. Na zijn aanhou... »

Signalement #8

Een greep uit de nieuwe filosofieboeken Willen. Het leven van de geest, De zaak Baybasin. Verknipt bewijs, Muziek ervaren. Essays over muziek en filosofie iFilosofie #8 »

ADRIAAN KOERBAGH / EEN LICHT DAT SCHIJNT IN DUISTERE PLAATSEN

iFilosofie #8 Fragment uit de lezing door Miriam van Reijen bij de presentatie van Adriaan Koerbagh, Een licht dat schijnt in duistere plaatsen op 7 mei 2014 Koerbach werd eind 1632 of begin 1633 geboren, Spinoza in 1632, net als de Dordtse graanhandelaar Willem van Blijenbergh, die verderop in dit verhaal nog voor komt. Het is ook het jaar dat Barleus het Atheneum Illustre in Amsterdam opende met... »

HENRI BERGSON / ESSAYS OVER BEWUSTZIJN EN VERANDERING

iFilosofie #8 Tekst: Paul Troost De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) is vooral bekend door zijn hoofdwerk L’ Évolution créatrice. In zijn latere essays herneemt Bergson de thema’s van zijn hoofdwerk: wat is verandering, wat is leven en levenskracht, wat is tijd en wat is bewustzijn? Ook bespreekt hij hoe het mogelijke en het werkelijke zich tot elkaar verhouden. Dit gedachtegoed is bijeen... »

Pagina 2 van 41234