Signalement #19

0 Flares 0 Flares ×

Een greep uit de nieuwe filosofieboeken

ISVW-iFilosofie #19 - Ignaas Devisch, Rusteloosheid

Ignaas Devisch
We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen minder. Terwijl we klagen over drukte, gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen we onze dagen vol. Wie echter denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis – maar is die rusteloosheid een probleem? Passie, creativiteit en verlangen bestaan bij gratie van ongedurigheid, aldus filosoof en medicus Ignaas Devisch. In weerwil van alle pleidooien om te vertragen en de roep om spiritualiteit en ascese, breekt Rusteloosheid een lans voor de positieve kanten van een mateloos leven.

ISVW-iFilosofie 19 - Rob van Gerwen, Moderne filosofen over kunst

Rob van Gerwen
Sinds kunst in de achttiende eeuw esthetisch werd, bedoeld voor de ervaring van de beschouwer, hebben veel belangrijke filosofen het hoofd gebogen over de vraag wat kunst nu eigenlijk is en waarom we haar zo belangrijk vinden. In Moderne filosofen over kunst laat Rob van Gerwen zien hoe de discussie over de aard en het belang van de kunst verschuift. Hij staat stil bij de eigenzinnige benaderingen van de moderne filosofen Baumgarten, Hume, Kant, Hegel, Schopenhauer, Ingarden, Gadamer, Adorno en Wittgenstein en hun onderlinge relaties.

ISVW-iFilosofie #19 - Marjan Slob, Hersenbeest

Marjan Slob
Hersen- en geesteswetenschap zijn een welkome aanvulling op elkaar. Je kunt je geen onbevooroordeelde visie op de menselijke geest voorstellen die een van beide disciplines buiten beschouwing laat. In haar essay Hersenbeest laat Marjan Slob zien wat er mooi en opwindend is aan hersenwetenschap en belicht ook waar die wetenschap stuit op de grenzen van haar kunnen – soms zonder dat zelf in de gaten te hebben. Daarbij verwijst ze regelmatig naar literatuur, zowel fictie als non-fictie, en naar baanbrekende denkers die kennis van hersenwetenschap combineren met filosofische feeling voor de kracht van woorden.

 

 


0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Reageer