Archiven februari 2016 - iFilosofie

GRONDIG VERWONDERD

Tekst & video: Mark Leegsma Het ongedachte leven is geen leven voor de mens, schreef Plato pak ‘m beet tweeënhalf millennium geleden. Toch denken we strikt genomen pas anderhalve eeuw na over ‘het leven’. Toe​
gegeven, dit contrast is aangedikt voor het effect – en toch verre van​
onwaar. De zin van een (mensen)leven als persoonlijk geheel kon namelijk zijn vanzelfsprek... »

REDACTIONEEL / NIEUWE WEBSITE

De artikelen van iFilosofie zijn vanaf nu terug te vinden op deze nieuwe website: iFilosofie.nl. Op de site treft u alles wat eerder in iFilosofie is verschenen. Door de zoekfunctie is het makkelijk om video’s en artikelen op te zoeken. De site biedt bovendien de mogelijkheid om digitale leesclubs rond filosofieboeken te vormen. De eerste leesclub vormen we rond het boek Aardse mystiek van Arnold ... »

OVER HET BELANG VAN FILOSOFIE

Prof. Hans Achterhuis en Dr. Tinneke ​
Beeckman, in naam van het Vlaams-Nederlands FORUMvoorFILOSOFIE Is de filosofie een achterhaalde discipline? Kan ze alleen maar wachten tot de wetenschappen en technocraten échte antwoorden geven, en is ze daardoor haar relevantie verloren? Wij durven dat sterk te betwijfelen. Gedegen filosofisch onderzoek – zowel binnen als buiten de academische wereld, niet ... »

WAT NOG ALTIJD TE DENKEN GEEFT:
HEIDEGGER EN ANTISEMITISME

Tekst & video: Mark Leegsma Men zegt dat tijd alle wonden heelt. Als dat zo was, zou er dan nu nog, buiten een kleine kring specialisten, ophef ontstaan over Heideggers Zwarte Schriften, de aantekeningenboekjes die de filosoof in het tijdvak 1933-’45 (en tot lang daarna) bijhield? Had de vraag of zijn denken door antisemitisme is besmet de gemoederen nu nog kunnen verhitten? Nee, de tijd... »

FILOSELFIE / RONALD VAN RAAK

iFilosofie vroeg filosoof en Tweede-Kamerlid voor de SP Ronald van Raak om een filoselfie te maken: een selfie met zijn favoriete filosofieboek. “Johan Huizinga is geen filosoof, maar een historicus. Toch is zijn Homo ludens (1938) één van de belangrijkste filosofieën die in de vorige eeuw in ons land werden geschreven. Dit exemplaar (eerste druk) vond ik op de boekenmarkt voor de Tweede Kam... »

Pagina 1 van 3123