FILOSELFIE / RONALD VAN RAAK

0 Flares 0 Flares ×

iFilosofie vroeg filosoof en Tweede-Kamerlid voor de SP Ronald van Raak om een filoselfie te maken: een selfie met zijn favoriete filosofieboek.

ISVW-iFilosofie #16 - Filoselfie Ronald van Raak“Johan Huizinga is geen filosoof, maar een historicus. Toch is zijn Homo ludens (1938) één van de belangrijkste filosofieën die in de vorige eeuw in ons land werden geschreven. Dit exemplaar (eerste druk) vond ik op de boekenmarkt voor de Tweede Kamer.

Huizinga’s filosofie van de ‘spelende mens’ is ook interessant voor het parlement. De politiek is een spel, maar wel een dat serieus moet worden gespeeld. De verplaatsing van de politiek naar de media doet afbreuk aan de ernst van dit spel. Omdat hier vooral het profileren van de persoon en niet zozeer het oplossen van problemen centraal staat.”

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Reageer