Publicatie

Voorpublicatie, over leugens en waarachtigheid

We leven in tijden van waarheidsontwaarding – in het publieke en politieke debat voeren facts free politics en alternatieve waarheden de boventoon. Dat we in dit post-truth tijdperk zijn beland heeft vele oorzaken. Maar een dieperliggend probleem is onderbelicht gebleven: niet zozeer de onwaarheid van beweringen is het probleem, als wel hun leugenachtigheid. Het is belangrijk om een anatomie van d... »

Denklicht. Pleidooi voor filosofisch onderwijs

In Denklicht. Pleidooi voor filosofisch onderwijs betoogt Don Kwast dat het onderwijs faalt, ten nadele van de samenleving als het onderwijs niet filosofisch is. Hij onderbouwt zijn pleidooi met behulp van de functies van onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Doordat hij theorie koppelt aan praktijkvoorbeelden biedt het boek veel houvast voor het geven van filosofisch onderwijs... »

Vers van de pers: Alledaagse Paradoxen

In Alledaagse Paradoxen gebruikt Max van den Broek eeuwenoude filosofische paradoxen om hedendaagse problemen op te lossen. Hier vertelt hij hoe we oneindig veel kunnen doen in een eindig leven. De dood is een van de belangrijkste thema’s in de hedendaagse filosofie. In een samenleving waarin het geloof in een eeuwig leven na de dood steeds minder voorkomt, moeten we steeds meer nadenken over de e... »

Vers van de pers: De solidariteit van de schok

In 2018 ontvangt de Tsjechische filosoof Jan Patočka (1907-1977) postuum de Spinozalens. Dennis de Gruijter is al lang gefascineerd door het denken en het leven van Patočka. In De solidariteit van de schok, dat binnenkort verschijnt bij ISVW Uitgevers, presenteert hij de veelzijdigheid en de actualiteit van Patočka’s gedachtegoed. De natuurfilosofen verlangden naar inzicht in de archè, de ‘oergron... »

Vers van de pers: ‘Filosoferen maakt een eind aan al het gezeur’

Met haar eigen combinatie van Stoa en Spinoza behoort Miriam van Reijen tot de markantere onder de aan de ISVW verbonden denkers. Francien Homan leerde er door vele vraaggesprekken met haar te voeren de ins en outs van kennen, waarvan de vrucht, Filosoferen maakt een eind aan al het gezeur, weldra in de betere boekhandel ligt. Wij mogen u alvast een voorproefje geven…  Hoe werkt dat in de pr... »

Pagina 1 van 41234