Archiven februari 2015 - iFilosofie

SCHOLING VAN DE GEEST

iFilosofie #12 Op 3 maart 2015 startte de leergang Scholing van de geest. Deze is gebaseerd op het gelijknamige boek van Jos Kessels, Scholing van de geest – Wat ik leerde van Socrates. Centraal staat het ontwikkelen van een socratische, onderzoekende houding en de bijbehorende vaardigheden van de klassieke vrije kunsten: dialectica (vragen stellen), retorica (overtuigend spreken), grammatica (taa... »

VROEG OF LAAT KRIJGEN WE HET ALLEMAAL

In gesprek blijven over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk Hans van Dartel & Bert Molewijk iFilosofie #12 Tekst en video: Paul Troost Ons persoonlijke en professionele handelen wordt gestuurd door een moraal. Normaal gesproken zijn we ons daarvan niet zo bewust, want in de loop der jaren hebben we de waarden en normen van de samenleving en de professie waarin we werken geïn... »

COOL MEMORIES VAN JEAN BAUDRILLARD

Verkoelende overpeinzingen en stille wijsheden Jean Baudrillard iFilosofie #12 Tekst: Dick Kleinlugtenbelt In 2003 ontdekte ik de Cool Memories van Jean Baudrillard. Cool Memories IV kwam toen uit. Veel fragmenten raakten me direct. Vooral de fragmenten waar Baudrillard denkt vanuit het object en die over stilte en de betekenis van menselijk leven. Ze verkoelen nog steeds mijn denken en verbinden ... »

HOE IS GOD GEËVOLUEERD?

In zijn nieuwe boek Aap zoekt zin beschrijft filosoof Pouwel Slurink waarom wij, simpele roofapen, bewustzijn, vrije wil en moraal hebben. Dit soort zaken moesten wel ontstaan in de loop van onze evolutie. Hetzelfde geldt voor godsdienst. iFilosofie #12 Tekst: Pouwel Slurink Er kan semi-objectief over goed en kwaad worden gesproken, zonder dat er een goed is dat voor allen goed is. Mensen doen dat... »

HET RELIGIEUZE BEVRIJD VAN RELIGIE

Jan Hein Mooren over John Dewey iFilosofie #12 Het is een kenmerk van zijn werk dat Dewey dualisme en tegenstellingen probeert op te lossen door doelbewust te streven naar eenheid en harmonie. Het is daarom op het eerste gezicht merkwaardig, dat Dewey een tamelijk streng en afwijzend standpunt inneemt ten aanzien van religie, een verschijnsel dat naar de betekenis van het Latijnse grondwoord relig... »

Pagina 1 van 212