ISVW – JUBILEUMJAAR

0 Flares 0 Flares ×

In 2016 viert de Internationale School voor Wijsbegeerte haar 100-jarige bestaan. In het jubileumboek Markante Denkers blikken we terug op de rijke geschiedenis van de ISVW. Maar we kijken ook vooruit! Het hele jaar buigen we ons over de vraag: wat moet er op onze agenda staan in de komende honderd jaar?

ISVW-iFilosofie #Gude - BildungsagoraWe bespreken deze vraag aan de hand van het agoramodel van René Gude. Samen met Peter Sloterdijk, Erno Eskens en Gerard van Stralen ontwikkelde Gude een model waarin hij vier levenssferen en vier trainingspraktijken onderscheidde. In de levenssferen vindt het alledaagse leven plaats; in de trainingspraktijken trek je je terug om een vaardigheid te oefenen die in de sferen van pas komt. Dit zijn de school (filosofie/wetenschap), de tempel (religie), het museum (kunst) en de sportschool (sport). In elk van deze trainingssferen leren we hoe we ons beter kunnen gedragen in de vier levenssferen: de privésfeer, de private sfeer, de publieke sfeer en de politieke sfeer.

Er bestaat een natuurlijke gelijkenis tussen bepaalde sferen en trainingspraktijken. We bespreken de eeuwvraag in vier weekenden, waarin steeds een sfeer en een corresponderende trainingspraktijk centraal komen te staan.

Weekend 1 / 13 & 14 februari 2016 > De politieke sfeer & filosofie/wetenschap

De nieuwe mens en de tegentechnologie

De mens is de eerste soort die zijn genetische opvolger vormgeeft. Jos de Mul vertelt over recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen, biotechnologie en robotica. Hij beschrijft de versmelting met de technologie als een noodlot. Om te voorkomen dat techniek over ons heen walst, stelt Marli Huijer, moeten we nu ‘tegentechnologie’ ontwikkelen. Erno Eskens legt uit hoe we via het Agoramodel grip kunnen krijgen op een wereld die er nog niet is.

Weekend 2 / 7 & 8 mei 2016 > De privésfeer & religie

Over het nut en nadeel van leefregels

In het westen lijkt religie op haar retour. Hebben de Bijbelse tien geboden nog betekenis voor het leven van nu? Maarten van Buuren geeft een nieuwe invulling aan deze aloude voorschriften. Filosoof Frank Meester geeft invulling aan een privésfeer zonder religieus fundament. Volgens hem moeten we niet proberen om ons leven met regels dicht te timmeren. Hij pleit daarom voor een zekere mate van inconsequentie.

Weekend 3 / 3 & 4 september 2016 > De private sfeer & sport

Het spel en de knikkers

Hoe kan spel ons voorbereiden op het leven? Coen Simon presenteert de homo ludens van de toekomst. Ook laat hij aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe de economie kan leren van een speelbenadering, in plaats van een voortdurende jacht op succes. In het neoliberalisme is er alleen oog voor winst, maar er staat meer op het spel.

Weekend 4 / 19 & 20 november 2016 > De publieke sfeer & de kunst

Het einde van de democratie

Volgens Frank Ankersmit is het einde van de democratie nabij. De politiek kan burgers niet representeren zoals een schilderij een object representeert. Zodra de politiek de idealen van de burger op het doek van de staat verft, dreigt een bodemloze bureaucratie, stelt Albert Jan Kruiter. Als de grip op onze idealen wordt losgelaten, kunnen deze elders vorm krijgen: in het publieke domein.

Naar alle jubileumweekends van de ISVW.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Reageer