TUSSENDENKEN / MARLI HUIJER EN ILRISH KENSENHUIS

0 Flares 0 Flares ×

Denker des Vaderlands Marli Huijer gaat als tussendenker maandelijks in gesprek met iemand van haar eigen keuze. In deze hoedanigheid wil Marli Huijer de stemmen van allerlei verschillende mensen laten klinken.

IFilosofie #14
Tekst en video: Noor Kuijpers

In dit tweeluik gaat Marli Huijer in gesprek met theatermaakster Ilrish Kensenhuis. De aanleiding voor het gesprek is het merkwaardige gesprek dat de Denker des Vaderlands tijdens zijn bezoek aan Nederland voerde met filosoof Slavoj Žižek. Huijer: ‘Toen Žižek mij zag zei hij: “Ik hoop dat je geen feminist bent, want ik ben een Male Chauvinist Pig”.

Toen Žižek mij zag zei hij: ​
“Ik hoop dat je geen feminist bent,
​
want ik ben een Male Chauvinist Pig”

Daar zit je als interviewer, je weet dat je 45 minuten met deze meneer moet praten. In een flits dacht ik: dan maar judo. Ik antwoordde: “Dat komt goed uit, want ik ben een feminist bitch”. Tijdens het interview betoogde Žižek dat verschillende culturen ten opzichte van elkaar afstand moeten houden. Huijer: ‘Die afstand maakt het volgens Žižek mogelijk om gewoontes of omgangsvormen te ontwikkelen om binnen de vervreemding toch met elkaar samen te leven. Ik vraag me af of het een goede strategie is om in termen van de ander te denken, om dat wat ons onderscheidt als het andere met een hoofdletter (Ander) op afstand te plaatsen.

Žižek zette Huijer aan het denken over vooroordelen en stereotyperingen. Ze dacht daarbij aan examens die zij samen met zwarte theatermaakster en docent Kensenhuis afnam aan De Haagse Hogeschool. Op een gegeven moment hield een student van Marokkaanse afkomst een presentatie. Kensenhuis zei tegen de student: ‘Abdel, luister. Ik wil je vragen of jij je bewust bent van de manier waarop je presentatie over kan komen bij de luisteraar. Je komt nogal streng over, lacht weinig. Je hebt bovendien zware wenkbrauwen. Die wenkbrauwen passen bij je etniciteit. Je moet je alleen realiseren dat als jij hier in Nederland ergens binnenkomt, mensen vooral die wenkbrauwen zien. Ze denken: “Oh jeetje, een enge Marokkaan.” Maar je hebt prachtige tanden. Dus? Jij moet lachen!’

‘Abdel, luister. ​
Nederlanders denken:
“Oh jeetje, een ​
enge Marokkaan.”

Maar je hebt ​
prachtige tanden. ​
Dus? Jij moet lachen!’

Nu zitten Marli Huijer en Ilrish Kensenhuis tegenover elkaar. Niet om vooroordelen op de spits te drijven, maar om het verschil te bepalen tussen vooroordelen op tafel leggen om afstand tot elkaar te bewaren, of vooroordelen op tafel leggen om die afstand te overbruggen.

Een tweedelig artikel over het gesprek tussen Marli Huijer en Ilrish Kensenhuis is eerder verschenen in Trouw op 8 juni 2015.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Related Posts

Para-doxale column René ten Bos: Kant

Para-doxale column: Lovecraft

beminnen

Beminnen zonder te bekennen

Para-doxale column: Sloterdijk

Reageer