SIGNALEMENT #13

0 Flares 0 Flares ×

Een greep uit de nieuwe filosofieboeken
De esthetische revolutie, Denken helpt, In de greep van de taal

iFilosofie #13

iFilosofie #13 - De esthetische revolutie - Arnold Heumakers

De Esthetische Revolutie
Via sprankelende en diepgaande analyses van dichters en denkers als Shaftesbury, Baumgarten, Rousseau, Kant, Hamann, Hemsterhuis, Herder, Moritz, Schiller, Goethe, Schlegel, Novalis en vele anderen beschrijft Arnold Heumakers het ontstaan en de ontwikkeling van het romantisch-moderne kunstbegrip. Op magnifieke wijze laat hij in De esthetische revolutie zien hoe autonomie en engagement tot op de dag van vandaag bepalen hoe wij kunst en literatuur ervaren.

iFilosofie #13 - Denken helpt - Jan Drost

Denken helpt
Jan Drost onderzoekt aan de hand van filosofen als Aristoteles, Epicurus, Spinoza en Sartre hoe je dat aanpakt, geluk. Hun inzichten kunnen helpen, niet alleen bij grote zaken zoals liefde, angst, vreugde, verdriet en rouw, maar ook bij kleinere kwesties zoals de vraag waarom het altijd net begint te regenen wanneer jij de deur uit gaat. Deze denkers kunnen wij volgen in het zoeken van onze eigen weg, onze innerlijke vrijheid en – met een beetje geluk – ons geluk.

iFilosofie #13 - In de greep van de taal - Antoine Mooij

In de greep van de taal
Antoine Mooij geeft een grondig en fascinerend overzicht van de filosofie van Ernst Cassirer en Jacques Lacan, in hun onderlinge overeen – komst en verschil. Ook biedt Mooij een toepassing van het representatiedenken, zoals op het terrein van het recht, van de politiek en van de psychopathologie. Het begrip van representatie of symbolisatie blijkt een belangrijke sleutel te zijn tot het verstaan van de mens, als animal symbolicum.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Related Posts

De actualiteit van de ondergang

ISVW-iFilosofie #13 - Het maatschappelijk verdrag

LANG LEVE ROUSSEAU!

ISVW-iFilosofie #13 - Alles voor een meisje

HOE HET HEELAL DE MENS VOORTBRACHT

ISVW-iFilosofie #13 - Claudy Jongstra ISVW-iFilosofie #13 - Door het beeld door het woord

AMBACHTELIJKHEID IN DE KUNST

Reageer