Video

VOORWOORD #8

iFilosofie #8 Tekst: Marlou van Paridon 30 jaar na zijn overlijden lijkt Michel Foucault levender dan ooit. Zijn voorheen ongepubliceerde werk, zijn collegedictaten, maar ook zijn bestaande boeken brengen steeds opnieuw filosofische discussies op gang. En het blijft niet bij discussies; Foucaults werk dient ook als concreet handvat voor oordelen en handelen in verschillende praktijken. Een handvat... »

SUZAN LANGENBERG / MICHEL FOUCAULT. VANDAAG?

ISVW Foucault-dag 28 juni 2014 iFilosofie #8 Suzan Langenberg studeerde filosofie en moderne geschiedenis en volgde contractstudies psychopathologie en seksuologie aan de UvA (NL). In 2008 doctoreerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderzoek Kritiek als des-organisatie. Bedrijfsethiek en waarheidspreken met het latere denken van de Franse filosoof Michel Foucault als uitgangspunt.... »

Nietzsche, de Europese Boeddha

‘Waar zen om gaat’ met André van der Baak iFilosofie #7 Tekst: Marit Pepplinkhuizen “Niezsches filosofie heeft enorm veel raakvlakken met het boeddhisme. Als hij het Chinese boeddhisme had gekend, was hij misschien wel boeddhist geweest.” Dit zegt André van der Braak, hoogleraar boeddhistische filosofie aan de VU, in de film Het Verre Oosten in het Westen, een dialoog. Wie ... »

Wat is oosterse filosofie?

Interview met Michel Dijkstra iFilosofie #7 Tekst: Marlou van Paridon Sinds het Westen in aanraking is gekomen met oosterse filosofie zijn er al heel wat denkers en stromingen met het oorspronkelijke gedachtegoed aan de haal gegaan. De laatste decennia hebben de hedonistische en individualistische varianten de overhand gekregen met name in de beoefening van boeddhistische praktijken. “Oosterse fil... »

Jos de Mul / Over de kunstmatige identiteit van de mens

Jos de Mul Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 iFilosofie #6 Interview en tekst: Hermien Lankhorst VIdeo:Hermien Lankhorst en Lotte de Groot Voor de Maand van de Filosofie 2014 schreef Jos de Mul, professor in de Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het essay Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0. De Mul beschrijft de rol die technologie ... »

Pagina 14 van 14«121314