Uncategorized

Woord en wereld

‘Mijn hond rent door het park’. Op het eerste gezicht een simpele zin, maar Sjoerd van der Niet laat in Als dan dus daarom zien dat er meer achter zit dan je denkt. Het startpunt van een onderzoek naar taal en betekenis.     Tekst: Francien Homan   Woord en wereld  Stel, je gaat met een vriend schaken. Jullie zetten de stukken in de beginstelling en doen om de beurt een zet. Totdat jij i... »

Mars als nieuwe wereld: wat staat de mensheid te wachten?

De mens staat voor grote vraagstukken met betrekking tot haar voortbestaan op thuisplaneet Aarde. Tegelijkertijd wint een alternatief toekomstplan terrein: een menselijke missie naar Mars wordt steeds realistischer. Nu de eerste voorbereidingen worden getroffen wordt het hoog tijd om te kijken naar de ethische vraag- stukken die komen kijken bij een mogelijke intergalactische verhuizing. Want van ... »

Hoe je verkiezingen wint, toen en nu

Vlak voor de verkiezingen wordt het electoraat als vanouds bedolven onder mooie beloften, retorische schermutselingen en vooral de alomtegenwoordigheid van de lijsttrekkers van de politieke partijen. Als vanouds inderdaad, want in het republikeinse Rome van voor onze jaartelling was verkiezingen winnen ook al verheven tot een kunst op zich, zo getuige Cicero’s Hoe je verkiezingen wint. Wat z... »

Als Demosthenes in de storm

In 1915 hield Johan Huizinga zijn inaugurele rede in Leiden, waar hij net benoemd was tot hoogleraar al- gemene geschiedenis. Hij begon met te zeggen dat hij het niet over de oorlog ging hebben, die Europa op dat moment teisterde. Want volgens hem lag het niet op de weg van een historicus om ‘als Demosthenes in de storm te spreken’.   Tekst: Carla du Pree   Demosthenes was een Ath... »

Alles is veranderlijk

Volgens Michael Puett en Christine Gross-Loh leven we in een tijdperk van zelfgenoegzaamheid. We zijn ongelukkig en ontevreden, zien allerlei problemen, van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid, steeds groter worden maar doen er niets aan omdat we het idee hebben dat haalbare alternatieven niet bestaan. In De weg presenteren Puett en Gross-Loh verschillende Chinese filosofische teksten die ... »

Pagina 2 van 291234»