Filoselfie

FILOSELFIE / LAURA VAN DOLRON

iFilosofie vroeg filosoof en theatermaker Laura van Dolron, om een filoselfie te maken: een selfie met haar favoriete filosofieboek. “Ik kies voor Liefhebben, een kunst, een kunde van Erich Fromm. Omdat ik Fromm liefheb, omdat een socioloog ook een filosoof kan zijn, en omdat Fromm mij heeft aangezet om als een archivaris op zoek te gaan naar voorbeelden van liefhebben voor mijn nieuwe voors... »

FILOSELFIE / REDACTIE IFILOSOFIE

Welk boeken snappen we ​
nog niet, maar zouden we wel willen begrijpen? IFilosofie #14 »

FILOSELFIE / NICOLINE SMALBRAAK

iFilosofie #13 iFilosofie vroeg filosoof Nicoline Smalbraak om een filoselfie te maken: een selfie met haar favoriete filosofieboek. Ze koos de klassieker Ethica Nicomachea van Aristoteles. Nicoline Smalbraak studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en is nu freelance filosoof. Ze werd bekend als deelnemer aan de reality show Utopia op SBS6. Op haar website freelancefilosoof.com publi... »

FILOSELFIE / PAUL SCHNABEL

iFilosofie #12 iFilosofie vroeg Paul Schnabel, socioloog en oud-directeur van het SCP, om een filoselfie te maken: een selfie met zijn favoriete filosofieboek. Een toekomst voor Europa van Jürgen Habermas verscheen in 2013 ter gelegenheid van de toekenning van de Erasmusprijs aan Jürgen Habermas. Voor deze uitgave hield Paul Schnabel een interview met Habermas over democratie, Europa en de EU. ... »

FILOSELFIE / DÉSANNE VAN BREDERODE

iFilosofie #11 iFilosofie vroeg filosoof en schrijver Désanne van Brederode, om een filoselfie te maken: een selfie met haar favoriete filosofieboek. “Mijn favoriete filosofieboek is De filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner. Het is een boek dat me steeds opnieuw aanspoort om te blijven denken over het denken. Hoe neem ik waar? Hoe komen oordelen tot stand? Alleen al op de begrippen et... »

Pagina 2 van 3123