Essay

BILDUNG IS CONSERVATIEF?

Waarom doet het onderwijsbestuurders dan sidderen? iFilosofie #15 Tekst: Erno Eskens en Mathi Vijgen Marli Huijer heeft haar twijfels bij de bildungsbeweging, die leerlingen met persoonsvorming wil voorbereiden op de toekomstige samenleving. Moeten we ze niet ook leren om nee te zeggen tegen die samenleving? Het onderwijs is in beweging. Docenten uit allerlei onderwijslagen klagen over administrat... »

RATIONELE PLANTEN. VEGETATIEVE FILOSOFIE

iFilosofie #15 Tekst: Erno Eskens Video: Conny van der Meer In 1748 publiceert de Franse filosoof Julien Offray de Lamettrie een klein maar explosief boekje: L’Homme machine. Centrale stelling: de mens is een apparaat, een mechanisme dat reageert op impulsen. LaMettrie trekt zijn conclusie op basis van jaren anatomisch onderzoek. Spieren lijken op touwen en gewrichten lijken op scharnieren. Verder... »

DE POTLATCH VAN DEZE TIJD

Wat Marcel Mauss ons over de crisis leert iFilosofie #15 Tekst: Mark Leegsma Nu de financiële crisis officieel voorbij is en de tijd rijp om geschiedenis te schrijven, is de vraag als altijd: wie gaat die schrijven? Auteurs als Joris Luyendijk en Thomas Piketty hebben zich nadrukkelijk gemeld. Zij voeden de geschiedenis in wording met antagonisme – tussen us belastingbetalers en them bankiers – en... »

DE VELE GODEN VAN SAMUEL IJSSELING. DE MAN DIE HET POSTMODERNISME NAAR DE LAGE LANDEN BRACHT

De redactie van iFilosofie polste Samuel IJsseling of hij zin had om zijn eigen boek, Denken en danken, geven en zijn, te recenseren. Vijftig jaar na verschijning heeft een auteur toch wel voldoende kritische distantie om dat te doen. IJsseling liet weten voor het plan te voelen, maar helaas kwam het er niet meer van. Hij overleed op 14 mei jongstleden. IFilosofie #14 Tekst: Erno Eskens Voor buite... »

DE ISVW EN IK

Afscheidsbrief van René Gude aan de Vrienden van de ISVW iFilosofie #Gude Vlak voor zijn dood stuurde René Gude een afscheidsbrief naar de Vrienden van de ISVW. De brief is aangrijpend en laat zien hoezeer René verbonden was met ‘zijn school’. Wij, directie en medewerkers van de ISVW, gaan onze oud-directeur, onze Denker des Vaderlands, onze vriend en onze grote inspirator missen. De ISVW en IK In... »

Pagina 8 van 10«678910»