Column

Para-doxale column: Sloterdijk

“[T]ot dusver heeft nog niemand uitgemaakt wat het lichaam van de aarde wel niet vermag.” Deze uitspraak komt uit het eerste essay van de bundel Wat gebeurde er in de twintigste eeuw? van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dat essay gaat over het antropoceen, de inmiddels overbekende term die wetenschappers en filosofen gebruiken om het huidige geologische tijdvak te duiden. In dat tijdvak oefen... »

Para-doxale column: Leibniz

“De natuur maakt geen sprongen.” Deze beroemde zin wordt toegeschreven aan de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). In het vierde deel van zijn Nouveaux essays sur l’entendement humain (Nieuwe verhandelingen over het menselijke verstand), in hoofdstuk 16 om precies te zijn, lezen we het volgende: “Tout va par dégrés dans la nature, et rien par saut, et cette regle à l’egard des ch... »

Column René ten Bos: Montiglio

“De enige ware taal om tot God en over God te spreken is stilte.” Deze zin haal ik uit Silence in the Land of Logos, een prachtig boek uit 2000 van de Amerikaanse classica Silvia Montiglio. Dit boek gaat over de rol die stilte speelt in het oude Griekenland, het land waarin het belang van het woord (logos), zoals de titel aangeeft, onbetwistbaar is. De oude Griekse goden, schijft Montiglio, zijn z... »

Column René ten Bos: Sommer

“We vinden het vanzelfsprekend dat er boeken zijn waarin grottekeningen staan afgebeeld. Maar zou de auteur van zo’n boek niet eerder moeten zeggen: ‘Het spijt me, maar afbeeldingen van deze grottekeningen kan ik op deze pagina’s niet leveren, omdat de wanden waarop deze tekeningen zich bevinden zo krom zijn?’ Waarom zegt hij dat niet? Waarom blijft hij niet beeldabstinent?” Dit citaat is afkomsti... »

Para-doxale column: Wetz

“We weten niet wie we zijn als we weten dat we uit ‘zes voet van een bepaalde moleculaire volgorde van koolstof-, waterstof-, zuurstof-, stikstof- en fosforatomen’ bestaan, zoals een Nobelprijswinnaar destijds de mens definieerde.” Dit citaat is afkomstig van Franz Jozef Wetz en staat in zijn boek Die Gleichgültigkeit der Welt (De onverschilligheid van de wereld, 1994). Wetz, geboren in 1958, is e... »

Pagina 2 van 512345