Archiven mei 2019 - Pagina 2 van 2 - iFilosofie

Woord en weerwoord

‘Drogredenen kunnen grappig en misschien een beetje irritant zijn, maar kunnen ook grote gevolgen hebben voor iemands wereldbeeld en overtuigingen.’ Tekst: Francien Homan Met de verkiezingen nog maar pas achter de rug hebben we ook weer mogen genieten van vele debatten. Argumenten vliegen over en weer, de een redeneert zich in een cirkel, de ander generaliseert erop los. Belangrijk bij discussies ... »

‘Alle mensen, het is naar weten dat ze van nature streven’

Tekst: Paul van Tongeren Wat filosofie is Een hoogleraar logica en analytische filosofie aan een van de Nederlandse universiteiten noemde de continentale filosofie ooit spottend ‘wattologie’. Terwijl ‘echte wetenschap’ en een ‘wetenschappelijke filosofie’ tenminste methodisch en productief zouden werken aan de oplossing van problemen, zou de door deze hoogleraar verafschuwde continentale filosofie... »

Pagina 2 van 212