Archiven februari 2018 - iFilosofie

Ingeleid of ingewijd? Nieuwe vertalingen van Aristoteles en Augustinus

Grondteksten van de Westerse wijsbegeerte worden keer op keer vertaald en ingeleid teneinde ze toegankelijk te houden voor de hedendaagse lezer of ze dat opnieuw te maken. Zo ook Aristoteles’ Poëtica en Augustinus’ Belijdenissen. Maar worden deze werken door de nieuwe inleidingen nu juist ontsloten of besloten? Tekst: Frans Jacobs Klassieke teksten, en daartoe behoren de Poëtica en de Belijdenisse... »

Met Heidegger achter de PC: hoe je zesde zintuig de wereld kan helpen

In deze moderne digitale wereld staat kennis gelijk aan kwantificering. Maar is dit soort objectieve kennis de enige manier om de wereld begrijpen? In Filosofie in een tijd van big data beargumenteert Christian Madsbjerg van niet. Hij pleit daarom voor een herwaardering van de geesteswetenschappen: het mens-zijn begrijpen, in plaats van meten. Weet Madsbjerg met zijn felle pleidooi echter ook een ... »

Van Buurens Ethica: ontsluiering of versluiering van Spinoza?

Maarten van Buuren, emeritus-hoogleraar Moderne Franse Letterkunde, heeft een nieuwe vertaling gemaakt van Spinoza’s iconische Ethica, die hij en passant in een moderne context plaatst. Dit belooft nogal wat – maar heeft Van Buuren voldoende grip op het vroegmoderne denkwerk van Spinoza om die belofte waar te maken? Tekst: Arthur Veenstra Spinoza is een van die zeldzame filosofen wier boodschap ee... »

Lunchen met Dennett: ‘van binnen zijn wij donker’

De filosoof Daniel Dennett bezocht Nederland om de publicatie van de vertaling van zijn nieuwe boek Van Bacterie naar Bach en Terug op te luisteren. Tijdens een lunch in zijn hotel aan de Herengracht in Amsterdam kreeg iFilosofie de gelegenheid om Dennett nog een keer te vragen waarom wij echt ‘zombies’ zouden zijn. Tekst: Arthur Veenstra Als hij plaats neemt aan de lunchtafel steekt Daniel Dennet... »

Column René ten Bos: Sommer

“We vinden het vanzelfsprekend dat er boeken zijn waarin grottekeningen staan afgebeeld. Maar zou de auteur van zo’n boek niet eerder moeten zeggen: ‘Het spijt me, maar afbeeldingen van deze grottekeningen kan ik op deze pagina’s niet leveren, omdat de wanden waarop deze tekeningen zich bevinden zo krom zijn?’ Waarom zegt hij dat niet? Waarom blijft hij niet beeldabstinent?” Dit citaat is afkomsti... »