Archiven juli 2017 - Pagina 2 van 3 - iFilosofie

Existentiële uitdagingen aan de hand van Montaigne

In deze ‘dynamische’ tijd worden we steeds vaker geconfronteerd met banen, carrières en relaties die abrupt eindigen. Tijdens dergelijke ‘disrupties’ worden we teruggeworpen op onszelf en komen we oog in oog te staan met existentiële vragen. Met Levenskunst à la Montaigne wil Ronald Wolbink ons vaardigheden en een levenshouding bieden voor ‘wanneer het gemak van de automatische piloot ... »

Geleide vrijheid en tijd verspillen – opvoeding volgens Rousseau. Een interview met Daan Roovers

Hoe voed je kinderen goed op in deze tijd? Dat is de vraag die in de serie Nieuw licht werd voorgelegd aan filosoof – en moeder van twee jonge zonen – Daan Roovers. Het essay Mensen maken is daarop haar antwoord. Aan de hand van het boek Émile van Rousseau vertelt Roovers hoe je kinderen via ‘geleide vrijheid’ grootbrengt in onze maatschappij vol prikkels en uitdagingen.     Tekst: Anne Schaa... »

Uit ‘Extreem in de klas’: We moeten naar de pijn toe, interview met Birgit Pfeifer

Birgit Pfeifer is godsdienstwetenschapper en germanist en als hoofddocent Jeugd en veiligheid verbonden aan Hogeschool Windesheim. Aan de Vrije Universiteit doet zij tevens promotie-onderzoek naar de rol van existentiële processen in aanloop naar geweld op scholen met dodelijke afloop en andere radicaliseringsprocessen bij jongeren.     Radicalisering is niets nieuws. Het is een verschijnsel ... »

Wat we van Afrikaanse filosofie kunnen leren

Waarom is de Afrikaanse filosofische traditie nooit als echte filosofie erkend? Oluwoles antwoord op deze vraag is oncomfortabel voor de westerse lezer, maar juist daarom zo urgent.    Tekst: Marthe Kerkwijk   Bestaat er zoiets als een klassiek Afrikaanse filosofie? Nee, zou je kunnen denken, want er zijn geen geschreven werken uit de Afrikaanse oudheid. Het ontbreken van geschreven bron... »

Filosoferen op een multiculturele basisschool

Binnen het door Sabine Wassenberg geschreven boek Kinderlogica word je als lezer meegenomen in haar filosofielessen aan een fictieve groep 8 van een Amsterdamse multiculturele basisschool. De gebeurtenissen zijn levensecht, want gebaseerd op haar uitgebreide ervaringen met vele Amsterdamse klassen. Je ervaart hoe kinderen reageren op de filosofielessen van een juf die middels de Socratische method... »

Pagina 2 van 3123