Archiven oktober 2016 - iFilosofie

Naar een westers boeddhisme

Is een westers boeddhisme mogelijk? Dat is de hamvraag in het boek Het Boeddha Fenomeen van filosoof Erik Hoogcarspel. Die onderzoekt hij door een ‘fenomenologische interpretatie van de boeddhistische leer’. De fenomenologie houdt zich bezig met ervaringen in de vorm waaronder ze verschijnen aan ons bewustzijn en laat derhalve de werkelijkheid buiten beschouwing. Omdat zo’n antimetafysische method... »

De zoektocht naar een nieuwe omphalos

‘Wat we weten van de wereld hangt af van de beslissingen die we nemen als we ernaar kijken.’ Met de keuzes die John Higgs maakt in zijn boek Vreemder dan je je kunt voorstellen. Een alternatieve geschiedenis van de twintigste eeuw geeft hij een indringend en samenhangend beeld van de processen in de verschillende bestaanssferen gedurende dat tijdperk. Tekst: Marieke Veen   Begin twintigste ee... »

Een hedendaags model van publieke dialoog

‘Bundel bij maatschappelijke besluitvorming de denkkracht, denk samen als één hoofd.’ Erik Boers en zijn vier medeauteurs van Publieke bezinning, socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken maken zich zorgen. Monoloog en debat zijn in de publieke discussie dominante gespreksvormen geworden. Stevige standpunten en doortastende besluitvorming worden meer gewaardeerd dan bezonnenheid en t... »