Archiven juni 2016 - iFilosofie

Positieve discipline

Het is inmiddels een klassieker: het onderscheid dat Isaiah Berlin maakte tussen vrij zijn van dwang en vrij zijn om te ontplooien. Voor zover die laatste, ‘positieve’ vrijheid om een eigen discipline vraagt, roept ze echter een nieuwe spanning op. ‘Zoals een mes een brood kan snijden en iemand kan doden, zo kan discipline levenswensen in vervulling doen gaan én tot totale onderw... »

What is this fire? Desire!

Van religieuze rite naar tragedie: ook onze theatervormen ontwikkelden zich langs de weg van ‘mythos’ naar ‘logos’. Toch lijken sommige zaken voor de rede ongrijpbaar te blijven. Vijfentwintig eeuwen nadat Sophocles’ Antigone de eerste prijs won voor beste tragedie tijdens de Atheense feesten ter ere van Dionysus hebben we het er nòg over.     Tekst: Joost De Raeymaecker   Wanneer we ove... »

Voorbij Afrika en Europa

Dat racisme springlevend is wordt keer op keer bewezen door publieke discussies rond vluchtelingen, terroristische aanslagen en ja, Zwarte Piet. De onlangs verschenen boeken Kritiek van de zwarte rede van Achille Mbembe en Ubuntu en Nelson Mandela: Afrikaanse filosofie van verzoening van Henk Haenen dragen bij aan het debat, met een weinig gehoord Afrikaans filosofisch perspectief op racisme. &nbs... »

De natuur van de mens is kunst

Een bonte ideeëngeschiedenis vol ronkende citaten, waarin fantasie en filosofie vaak samen optrekken: dat is het magnum opus van Arnold Heumakers, De esthetische revolutie. We maken tegenwoordig een hoop trammelant over (moderne uitingen van) kunst, maar zodra we spreken over kunst en literatuur doen we dat nog steeds met begrippen die uit de romantiek stammen. Hoe dat zo gegroeid is, lezen we in ... »

Bureaucratie allesbehalve saai

Wie kent hem niet: de reclame met de paarse krokodil die vol in het zicht staat, maar waar nog allerlei formulieren voor nodig zijn om hem daadwerkelijk te bemachtigen. Frustrerend! Overdreven bureaucratische regelzucht. Toch betoogt hoogleraar wijsbegeerte René ten Bos dat bureaucratie meer is dan dat. Bureaucratie is volgens hem allesbehalve saai. Met zijn boek Bureaucratie is een inktvis won Te... »