Archiven april 2016 - Pagina 2 van 3 - iFilosofie

HEINZ KIMMERLE / DIALOGEN OVER DE GRENS

Tekst: Conny van der Meer Op 17 januari overleed op 85-jarige leeftijd de Duitse filosoof Heinz Kimmerle. Hij was een van de grondleggers van de interculturele filosofie, een in Nederland relatief nieuw werkterrein. Juist was van zijn hand Interculturele filosofie verschenen, een studieboek dat uiteenzet hoe we filosofieën uit verschillende culturen met elkaar in dialoog kunnen brengen en waarom w... »

MAAND VAN DE FILOSOFIE 2016

April is de Maand van de Filosofie. Dit jaar gaat die Over de grens. Tijdens de Nacht van de Filosofie op 15 april wordt in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam bekend gemaakt welke auteur de Socratesbeker voor het beste Nederlandstalige filosofische werk van het afgelopen jaar mee naar huis mag nemen. Voor ieder die zich een weloverwogen oordeel wenst te vormen: ziehier de vijf overgebleven kandidaten... »

FILOSELFIE / CLARA STOKHOF

iFilosofie vroeg Clara Stokhof, docent filosofie aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden en auteur van Het verloren jaar (2014, Querido), om een filoselfie te maken: een selfie met haar favoriete filosofieboek. “Edith Stein (1891-1942) was een Joodse filosofe die zich in 1922 tot het Katholicisme bekeerde. Vlak voor haar dood woonde ze in Nederland, in het karmelietessenklooster in Echt. Ze we... »

COLUMN JAN BRANSEN / OVER EXPERIMENTEREN

Dit is mijn derde column over de verbanden en verschillen tussen wetenschap en filosofie. Dit keer heb ik het over experimenten. Tekst: Jan Bransen Video: Willem Keizer Experimenteren. Het klinkt veel avontuurlijker dan het in feite is. Lang heb ik het woord geassocieerd met mijn oudere buurjongen die van Sinterklaas een scheikundedoos had gekregen en die in de laatste week van de kerstvakantie he... »

ZELFONTPLOOIING VOLGENS ORTEGA Y GASSET

Tekst: Anne Schaap Meestal wordt De opstand van de massamens van de Spaanse filosoof José Ortega y Gasset (1930) geïnterpreteerd als een boek met een politieke intentie, als een kritische visie op onze democratie. Maar het veelbesproken en onlangs door Diederik Boomsma opnieuw vertaalde werk kan ook gezien worden als een pleidooi voor een authentieke zelfontplooiing. Ortega’s heldere analyse verza... »

Pagina 2 van 3123