Archiven maart 2014 - Pagina 3 van 4 - iFilosofie

SIGNALEMENT #6

Een greep uit de nieuwe filosofieboeken »

VEERLE PASMANS / PIONIERS IN DE PRAKTISCHE FILOSOFIE

Tekst: Marit Pepplinkhuizen Filosofie beoefenen is als het runnen van een fitnesscentrum. Denker des Vaderlands René Gude gebruikt dit verassende beeld om aan te geven dat hij het als zijn levensopdracht beschouwt om diensten aan te bieden aan mensen die hun begripsvermogen willen verbeteren. In het filosofisch fitnesscentrum staat één moeilijk apparaat waarop de beroepsfilosofen zich kunnen uitle... »

HANS KENNEPOHL / WE ZIJN NOG NOOIT ZO ROMANTISCH GEWEEST

Tekst: Jan Prij De romantiek is niet in eerste instantie een geestelijke stroming uit de vervlogen tijden van de achttiende, begin negentiende eeuw, geen voer voor historici of kunstliefhebbers of liefhebbers van bepaalde muziek. Nee, het is eerst en vooral de grondtrek van onze hedendaagse cultuur. Dat is de hoofdstelling van filosoof en journalist Hans Kennepohl in Wij zijn nog nooit zo romantis... »

GER GROOT / PLATO IN TIJDEN VAN PHOTOSHOP. 25 GROTE DENKERS & DE WERELD VAN NU

Tekst: Marlou van Paridon Groot denken heeft een onbeperkte levensduur. Zo kan het dat eeuwenoude filosofen nieuw licht werpen op actuele kwesties. In Plato in tijden van Photoshop laat Ger Groot 25 grote denkers aan het woord over hedendaagse en klassieke maatschappelijke thema’s. Het boek is een bundeling van 12 van zijn columns voor dagblad Trouw, aangevuld tot 25 filosofische bespiegelingen. O... »

Jos de Mul / Over de kunstmatige identiteit van de mens

Jos de Mul Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 iFilosofie #6 Interview en tekst: Hermien Lankhorst VIdeo:Hermien Lankhorst en Lotte de Groot Voor de Maand van de Filosofie 2014 schreef Jos de Mul, professor in de Wijsgerige Antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, het essay Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0. De Mul beschrijft de rol die technologie ... »

Pagina 3 van 41234