SIGNALEMENT #14

0 Flares 0 Flares ×

Een greep uit de nieuwe filosofieboeken
Profanaties, Oratio. Oorspront & vrijheid, De opstand van de massamens

IFilosofie #14

ISVW-iFilosofie #14 - Profanaties

Profanaties
In de grotendeels geseculariseerde wereld van vandaag hebben we profanatie of heiligschennis harder nodig dan ooit. Deze stelling verdedigt de invloedrijke Italiaanse filosoof Giorgio Agamben in deze prachtige verzameling essays. Steeds weer laat hij zien hoe wij worden omringd door voorwerpen en praktijken die op ‘sacrale afstand’ van ons staan. Alleen door een daad van profanatie kunnen wij deze afstanden overbruggen en weer vrije mensen zijn.

ISVW-iFilosofie #14 - Oorsprong en vrijheid

Oorsprong
Na zich meer dan twee millennia lang alleen te hebben laten leiden door de maatstaf van rationaliteit nemen filosofen aan het einde van de negentiende eeuw de beleving, de volte van de onmiddellijke levende ervaring, tot vertrekpunt. In dit essay overdenkt Gerard Visser de betekenis ervan voor ons begrip van vrijheid, uitgaande van de intuïtie dat een wezen vrij is wanneer het in zijn element is.

ISVW-iFilosofie #14 - De opstand van de massamens

De opstand van de massamens
In zijn hoofdwerk De opstand van de massamens (1930) doordenkt Ortega in welke richting onze democratische maatschappij zich zou kunnen ontwikkelen. Hij ziet een groeiende rol van de massacultuur, een overwaardering van de overheid, een falende elite en een bevolking die vooral tevreden is met zichzelf. Eerste integrale Nederlandse editie, ingeleid, vertaald en geannoteerd door Diederik Boomsma.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Related Posts

ISVW-iFilosofie #14 - De ziel van de marionet

VALLEN NAAR DE AARDE MET JOHN GRAY

ETEN EN DRINKEN

ISVW-iFilosofie #14 - Radio Rene Gude portret

RADIO RENÉ / ODE AAN RENÉ GUDE

HET DENKEN VAN RENÉ GUDE

Reageer