Recensie

WAT BEZIELT KIERKEGAARD?

Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker Onno Zijlstra, Rob Compaijen, Desiree Berendsen, ea iFilosofie #10 Tekst / video: Thomas Heij Tussen 1843 en 1847 schreef Søren Kierkegaard maar liefst 15 werken en hield hij ook nog een uitgebreid dagboek bij. In die drie geestdriftige jaren vestigde hij zijn reputatie als een van de grootste filosofen uit de geschiedenis. De werken die... »

LOFZANG OP DE INTERNETGENERATIE

Karim Benammar over: De wereld onder de duim. Lofzang op de internetgeneratie – Michel Serres iFilosofie #9 Tekst en video: Hermien Lankhorst Nu eens een keer geen doemscenario’s over de internetgeneratie, maar een ware lofzang. Dat is het geluid dat de Franse filosoof Michel Serres laat horen in zijn boek De wereld onder de duim. Met de filosoof Karim Benammar praten we over de veranderinge... »

HET VRIJE INDIVIDU EN DE REDELIJKE STAAT

Willem Visser over: Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie – Georg Wilhelm Friedrich Hegel iFilosofie #9 Tekst: Pieter Kalis Video: Sjimmie Lensen / Pieter Kalis In zijn onlangs naar het Nederlands vertaalde Hoofdlijnen van de rechtsfilosofie legt Hegel de grondslagen voor het moderne denken over staten, taatsrecht en het inrichten van de samenleving. Hij zoekt daarin naar een balans tussen de v... »

HET GROTE CHOMSKY – FOUCAULT DEBAT REVISITED

Special Foucault in praktijk iFilosofie #8 Tekst: Erno Eskens Het Chomsky – Foucault televisiedebat (november 1971), in uitgeschreven vorm sinds 1974 bekend als ‘Over de menselijke natuur: rechtvaardigheid contra macht’ staat sinds 2012 compleet op DVD en op YouTube. Het debat brengt ook vandaag nog veel te weeg onder filosofen. Het is exemplarisch voor de strijd tussen twee grote stromingen in de... »

HENRI BERGSON / ESSAYS OVER BEWUSTZIJN EN VERANDERING

iFilosofie #8 Tekst: Paul Troost De Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941) is vooral bekend door zijn hoofdwerk L’ Évolution créatrice. In zijn latere essays herneemt Bergson de thema’s van zijn hoofdwerk: wat is verandering, wat is leven en levenskracht, wat is tijd en wat is bewustzijn? Ook bespreekt hij hoe het mogelijke en het werkelijke zich tot elkaar verhouden. Dit gedachtegoed is bijeen... »

Pagina 21 van 23«1920212223»