Column

Para-doxale column René ten Bos: Kant

“De vraag was: waarom moet ik mijn belofte houden? Want dat ik dat moet, begrijpt iedereen vanzelf.” Dit citaat is van Immanuel Kant (1724-1804) en het komt uit §19 van Metaphysik der Sitten (Metafysica van de zeden) en het staat in een groter stuk dat over het persoonlijke recht gaat. De belofte wordt hier dus in een juridische context geplaatst. Wat betekent dat? Kant beweert dat mensen zich uit... »

Para-doxale column: Lovecraft

‘Het barmhartigste in de wereld is volgens mij het onvermogen van de menselijke geest om alles wat hij denkt met elkaar in verband te brengen. We wonen op een rustig en onwetend eiland middenin zwarte zeeën van oneindigheid en het is nooit de bedoeling geweest dat we ver zouden gaan reizen. De wetenschappen, die hun best doen hun eigen richtingen in te slaan, hebben ons tot nog toe weinig pijn ged... »

Para-doxale column: Extinctie

“Het uitsterven van soorten dwingt de mens om zichzelf als soort opnieuw te denken, als posthumaan mensendier binnen ecologische systemen, waarbinnen zijn uitzonderlijke positie minder belangrijk is dan zijn netwerk met andere soorten.” Ik kom dit citaat tegen op p. 149 van Nach der Natur. Das Artensterben und die moderne Kultur. Het gaat om een boek van Ursula Heise, een literatuurprofessor aan d... »

Para-doxale column: Sloterdijk

“[T]ot dusver heeft nog niemand uitgemaakt wat het lichaam van de aarde wel niet vermag.” Deze uitspraak komt uit het eerste essay van de bundel Wat gebeurde er in de twintigste eeuw? van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Dat essay gaat over het antropoceen, de inmiddels overbekende term die wetenschappers en filosofen gebruiken om het huidige geologische tijdvak te duiden. In dat tijdvak oefen... »

Para-doxale column: Leibniz

“De natuur maakt geen sprongen.” Deze beroemde zin wordt toegeschreven aan de Duitse filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). In het vierde deel van zijn Nouveaux essays sur l’entendement humain (Nieuwe verhandelingen over het menselijke verstand), in hoofdstuk 16 om precies te zijn, lezen we het volgende: “Tout va par dégrés dans la nature, et rien par saut, et cette regle à l’egard des ch... »

Pagina 1 van 41234